Zühtü Bardakoğlu kimdir?

Doğum Tarihi: 01.01.1903*
Doğum Yeri: İstanbul
Ölüm Tarihi: 21.06.1993*
Defnedildiği Yer: Ankara – Karşıyaka Mezarlığı*

Santuri Zühtü Bardakoğlu’nun biyografisini sizlere Nazmi Özalp’in “Türk Musikisi Tarihi” kitabının ikinci cildinden aktarıyoruz:

Zühtü Bardakoğlu, 1903 yılında İstanbul’un Tophane semtinde doğdu. Babası Uluborlu’nun tanınmış ailelerinden Mehmed Niyazi Bey, annesi aslen Filibe’li bir ailenin kızı olan Penbe Hanım’dır. İlk öğrenimini Kılıçalipaşa İlkokulu ile Alâeddinpaşa Numûne okulunda tamamladı. Vefa Sultanisi’ni bitirdikten sonra Ankara Maliye Meslek Okulu’ndan mezun oldu, İlk memuriyet yeri olan Şirketi Hayriye’de çalışırken, 6 Ekim 1925 tarihinde açılan bir sınavı kazanarak Cumhurbaşkanlığı Fasıl Heyeti kadrosuna geçti; 1929-1930 yılları arasında maliye memurluğu yaptıysa da yeniden Çankaya Köşkü’ndeki görevine döndü. Atatürk’ün ölümüne, yâni 1938 yılına kadar büyük kurtarıcının hizmetinde bulundu ve huzurunda santur çaldı. O zamanlar Fasıl Heyeti, Cumhurbaşkanlığı Bandosu ve Senfoni Orkestrası Milli Savunma Bakanlığı’na bağlıydı. 1939 yılında Senfoni Orkestrası kadrosunda muhasebeci olarak görev aldı. Daha sonra Orkestra ile Türk Musikisi bölümü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Yaş sınırı dolayısiyle 1967 yılında buradan omekli oldu. Musiki çalışmalarına on iki yaşında ud çalarak başladı. Daha sonra Santuri Ziya Bey’den bir süre ders aldıktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne girerek Selahaddin Pınar, Necati Tokyay, Besim Şerif Bey, Udi Kenan, Tanburi Aziz gibi Darüttalim-i Musiki’ye girerek sanatını ilerletti. O yıllarda burada Neyzen İhsan Bey, Fahri Kopuz, Ferit Alnar, Cevdet Cağla, Kemençeci Hafid, Tanburi Ahmed Bey gibi değerli sanatkârlar bulunuyordu. Her iki kuruluşta ders vermiş olan Hüseyin Sâdeddin Arel’den yararlandı.
Reşad Amca (Pepe Reşad), Arap Sıdkı, Arap Cemâl, Hâfız Memduh, Celal Tokses, Zeki Çağlarman, Hafız Yakup gibi hanendelere refakat etti. Bestenigår Ziya Bey’den de yararlanmıştır. Ankara’da bulunduğu yıllar-da en yakın sanat arkadaşı, o sıralarda An-ara’da çalışmakta olan Şerif İçli’ydi. Radyo hizmeti 1927 yılında ilk Ankara Radyosu’nda başlar. 1938 yılında hizmete giren şimdiki Ankara Radyosu’nda Cevdet Kozanoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı olarak hem saz sanatkârı olarak çalıştı, hem de diğer çalışmalara katıldı. Böylece kırk yıl hizmetten sonra 1967 yılında emekli olunca bu görevinden de ayrıldı. Zühtü Bardakoğlu, santur adındaki sazınsòn temsilcisidir. Bu saz üzerinde çalışmış, yapılış tekniğinde, oktav sayısında ve akord sisteminde bazı gelişmeler elde etmiş, öğrenci yetiştirmemiştir. Makamlarımızın seyir ve karakteri ile “şed yolları”nı iyi bildiğinden üstün bir taksim tekniği ile tanınmıştır. Bestekârlıkla uğraşmayan sanatkâr yakın tarihimizde yaşamış pek çok musikişinas hakkında bilgi vererek musiki tarihimize ışık tutmuştur.

Cahide Bardakoğlu ile evli olan Zühtü Bardakoğlu’nun Çetin isminde bir oğlu vardır.

Türk Musikisi Tarihi II. Cilt – Nazmi Özalp (Kitap)

*Katkı Sağlayan: Yasin Vefalı

Ayhan Sarı’nın 1989 yılında Zühtü Bardakoğlu ile yaptığı söyleşiye Musiki Dergisi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Link için tıklayınız.

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.