Türkân Dizer kimdir?

Doğum Tarihi: 1931
Doğum Yeri: Kırklareli – Babaeski
Ölüm Tarihi: 26.05.1963
Defnedildiği Yer*: İstanbul – Zincirlikuyu Mezarlığı

Türkân Dizer (Türkân Aran*) ‘in biyografisini sizlere Hilmi Rit’in Ses Dergisi Türk Müziği Ansiklopedisi için yazdığı yazıyla ulaştırıyoruz…

İlkokul tahsilini Kırklareli’nde yaptığı sıralarda Türk musikisine duyduğu çılgınca alaka, ailesinin ve yakınlarının gözünden kaçmamıştır. Münir Nûrettin Selçuk, Sâdi lşılay ve Yorgo Bacanos refakatinde konser vermek üzere Kırklareli’ ne geldiği zaman, Türkan doğru sinemaya koşmuş ve bu kıymetli sanatkarlara kendisini dinletmek için çırpınmıştır. İşte burada değerli sanatkarlar, Türkân’ın Konservatuvara kaydolmasını söylemişler, aynı zamanda ilerde Türk müziği için çok kıymetli bir eleman olacağı kanaatini izhar etmişlerdir.

Bu hâdise 1947 senesinde geçmiştir. Sonradan her türlü maddi ve mânevi himâyeden uzak olarak annesi ile beraber İstanbul’a geliyor, maddi zaruret yüzünden bazan cereyanı kesilen bir apartmanın zemin katında. beşerüstü bir cehit ve gayretle yorulmak, yılmak bilmeden Konservatuvarın 5 senelik tahsil devresinl 2 senede bitiriyor ve Konservatuvarın ilk diplomalı ses sanatkarı olarak üç yıldızlık bir başarı ile mezun oluyor. Bu kısa tahsil devresinde büyük hocam dediği kıymetli sanatkar Kemal Niyazi Seyhun’dan tavır ve üslup, gene bu meyanda küçük hocam diye bahsettiği Şefik Gürmeriç’ten ve ayrıca mezuniyetini müteakip batı müziği nazariyatı dersleri almış ve gene Konservatuvarın batı kısmına da atlayarak merhum Hulusi Öktem’den istifade yollarını aramış ve bulmuştur.

1952 senesinde İstanbul Belediyesi Konservatuvarı ilmi kurulunun o zamanki başkanı Mesut Cemil Bey’in delaleti ile icra heyetine girmiş ve vefatına kadar icra heyeti üyeliği vazifesini üzerinde taşımıştır. 1952 senesinde aynı heyette bulunan Salih Dizer’in, Türkân’ın şahsiyetindeki asalet, samimiyet, doğruluk
gibi sayısız meziyetleri gözünden kaçmamış ve genç kıza duyduğu ilgi mesut bir. izdivaçla nihayetlenmiştir.

Radyoya intisabı ise Konservatuvar İcra Heyetine girişine takaddüm eder. 1951 senesinde
merhum Nuri Halil Poyraz’ın kadınlar fasıl heyetine girmiş, bilahara bütün topluluklara iştirak etmiş ve solo yayınlarını da vefatına kadar üstün bir başarı ile devam ettirmiştir.

Ses Dergisi Türk Müziği Ansiklopedisi – Hilmi Rit
– Katkı Sağlayan – Yasin Vefalı

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.