Servet Coşkunses kimdir?

Doğum Tarihi: 1911
Doğum Yeri: İstanbul
Ölüm Tarihi: Bilgi edinilemedi.
Defnedildiği Yer: Bilgi edinilemedi.

Trt Radyolarının güzide ses sanatçılarından Servet Coşkunses musiki hayatını şu cümlelerle anlatmış:

Annemle babamın müziğe olan aşk ve temayülleri yüzünden çocuklarının da büyük alâkalarına ve hattâ yetişmelerine hizmetleri dokunmuştur. Annemin güzel sesli oluşu ve daha beşikte iken bizleri âhenkli ninnileriyle uyutuşu, ruhlarımız üzerinde terbiyevi bir tesir yaratmış oldu. Büyüdükçe ağabeylerimin ve ablamın gösterdikleri merak ve kabiliyet beni büsbütün inkişafa doğru götürdü. Bu hâlimi gören ebebeynim beni merhum kanûnî âmâ Nazım Bey’in mektebine gönderdiler. Orada Neyzen İhsan Bey’den usûl dersi, udî Sedat Öztoprak’dan ud, Cevdet Çağla’dan keman dersi aldım.

Müzikle olan ilgimi kesmeden, kız sanayi mektebine ve bunu müteakip ebe mektebine devam ettim. Buralardan mezun olduktan sonra Eminönü’nde eski postahane üzerinde bulundan radyo stüdyosuna devam ettim. Heyetten Mesut Cemil, Ruşen Kam’larla birlikte çalıştım. Sonra Üsküdar musikisinde bulundum. Bilâhare İzmir’e gittim ve evlendim. Samsun ve Ankara’da çalışmalarıma devam ettim. Müzik hayatımda benim için en büyük kıvanç ve sevincimi teşkil eden günler, Ulu Atatürk’ün huzuruna kabul olunduğumuz ve onun yüksek anlayışı karşısında teganni ettiğimiz anlar olmuştur.

Hiç unutmam bir gün rahmetli Atamızın huzuruna çıkıyorduk. Bu, benim ilk gidişim olduğu için fazlaca heyecanlanmıştım. Saz ve ses arkadaşlarımla beraber salona kabul edildik. Yanımdakiler, gayet soğuk kanlı hareket ediyor, fakat benim içim içime sığmıyordu. Târifi imkânsız derin bir heyecan içerisindeydim ki, konser başladı. Önce fasıl yapıyorduk. Ne yalan söyleyelim heyecandan dilim tutulmuş, hiçbir şey okuyamıyordum. Atatürk de karşımızda oturmuş bizi zevkle dinliyordu. Herhangi bir hata yapmış olmamak için ağzımı açıp kapamaya başladım. Fakat sıra bana gelince de, bütün tutukluğumun bir anda geçtiğini hayretle müşahade ettim.

Eski ve yeni Ankara Radyo evinde çalışmalarım 1946 yılına kadar devam etti. Annemin vefatıyla çalışmalarıma nihayet verdim.

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi (Zeki Tükel)

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.