Selânik’li Ahmet Bey Besteleri – Şerap Elde, Süzülsün Çeşm-i Mestin

Sevgili Mûsıkî Lûgat’ı takipçileri, meraklıları ve ilgi duyanları için arşiv ve repertuarda daha önce yayımlanmamış şarkıları -notalarıyla birlikte- yayımlamayı arzu ettiğimiz bir önceki yazımızda belirtmiştik.

Bu amaçla ilk yayımımızda Selanikli Ûdi Ahmed Bey’in (1868-4 Aralık 1927) daha önce -notasına- rastlamadığımız Müsteâr/Curcuna şarkısını Sefer KARABÜK’ün yeniden yazdığı notasıyla takdim ediyoruz.

Ûdi Selanikli Ahmet Bey’in Müstear/Curcuna şarkısı. «Şerap elde, süzülsün çeşm-i mestin…» (C.Bağır-özel arşiv)


Şerap elde, süzülsün çeşm-i mestin
Bayıltsın göynümü nûr-i elestin
Şen olsun hâtır-ı sevdâ-perestin
Bayıltsın göynümü nûr-i elestin

*Notayı indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Saygılarımla,

Coşkun BAĞIR