Selânik’li Ahmet Bey Besteleri – Lâ’l Oldu Tenim Kalmadı Vallâhi Mecâlim

Sevgili Mûsıkî Lûgat’ı takipçileri, meraklıları ve ilgi duyanları için arşiv ve repertuarda daha önce yayımlanmamış şarkıları -notalarıyla birlikte- yayımlamayı arzu ediyoruz.

Bu amaçla ilk yayımımızda Selanikli Ûdi Ahmed Bey’in (1868-4 Aralık 1927) daha önce -notasına- rastlamadığımız (arşiv kaydında sadece makam ve usulü kayıtlı)Hicaz/Sengin semâi şarkısını Sefer KARABÜK’ün yeniden yazdığı notasıyla takdim ediyoruz.

Selânikli Ahmet Bey’in Hicaz/Sengin semâi şarkısı. «Lâ’l oldu tenim kalmadı vallâhi mecâlim…»(C.Bağır)

Lâ’l oldu tenim kalmadı vallâhi mecâlim
Mermer mi kesildi yüreğin, taş mı â zâlim
Ben de bileyim söyle, eğer varsa vebâlim  
Mermer mi kesildi yüreğin, taş mı â zâlim

*Notayı indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Aynı güfte ünlü hânende-bestekâr Bimen Şen (1873-26 Ağustos 1943) tarafından üçüncü mısraı değişik olarak –“Dağ olsa dayanmaz yıkılır görse bu hâlim…”- Nişaburek/Sengin semâi olarak bestelenmiştir. Güftekârı olarak da Mehmet Neşet Bey görülmektedir. Bu şarkının notasını da mevcut haliyle -eski harfli ve Fransızca imlâlı latin harfli- sunuyoruz.

*Notayı indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Saygılarımla,

Coşkun BAĞIR