Selâhattin İnal kimdir?

Selahattin-İnal
  • Doğum Tarihi: 1924
  • Doğum Yeri: Çankırı
  • Ölüm Tarihi: 07.05.1982
  • Defnedildiği Yer: Ankara – Karşıyaka Mezarlığı

Babası fırıncılık yapan ve Çopur namıyla tanınan Hacı Şükrü Bey; annesi, Mevlevî şeyhlerinden Gürcüzâde Mehmet Efendi’nin kızı Nafia hanımdır. Orta öğrenimi sırasında ağız armonikası çalan Selâhattin İnal, müzik hocasının teşviki ile mandolin öğrenmeye başlar daha sonra ise henüz 15 yaşında müzik yeteneğini fark eden ağabeyinin İstanbul’dan getirdiği keman ile keman eğitimi almaya başlar. Tahsilini Ankara Gazi Lisesi’nde devam ettirdiği yıllarda kemâni Hakkı Derman ile tanışır ve musiki bilgisini ilerletmeye başlar. Ankara’da öğrenim gördüğü yıllarda tanıştığı arkadaşı bestekâr Ferit Sıdal ile kader ortaklığı yapar ve musiki çalışmalarını birlikte yürütürler.

İlk eserini 1947 yılında Hüseyin Rıfat Işıl’ın sözlerini Hicaz makamında besteler. İlerleyen yıllarda bestekârlık yönünü geliştirir ve günümüzde dillerden düşmeyen “Ahımı Hicrânımı Sakladım Gizli Tuttum”, “El Çek Tabip El Çek Yaram Üstünden”, “Hayat Budur Giden Gelmez”, “Sesimde Şarkısı Aşkın Figan Olup Gidiyor” gibi kırka yakın eser bırakır.

Yedek Subay olarak askerlik görevini tamamlamasının ardından 1952 yılında TRT Ankara Radyosu keman sanatçısı olarak göreve başlar, vefatına kadar da TRT Radyolarına koro şefi ve hocalık vasfıyla da hizmet eder. Türk Musikisi’nin en iyi refakat eden kemanîlerinden olan sanatçı; Zeki Müren, Mualla Mukadder, Sevim Çağlayan, Nesrin Sipahi, Ziya Taşkent gibi döneminin en ünlü ses sanatçılarına sahnelerde defalarca eşlik etmiştir.

Selahattin İnal’ın Türk Musikisine en önemli katkılarından biri de sözlü eserlerin prozodi ve diksiyon hatalarının düzeltilerek TRT arşivinin düzenlenmesi ve nota birliğinin temini çalışmalarıdır.

1949 yılında Elife Hanım ile evlenen Selahattin İnal’ın bu evlilikden Şâdan, Ayper, Nilüfer, Yâsemin ve Gürdal isimli beş çocuğu oldu. Musikiye hizmetleri sadece radyo ve sahne çalışmalarıyla kalmamış; 1966 yılında Halil Aksoy ve Nevzat Sümer ile birlikte sanatçıların örgütlenmesi ve haklarının aranması amacıyla sendika kurmuştur. 1970’li yıllardan vefâtına kadar ise “Türkiye Müzisyenler Sendikası” genel sekreterliği yapmıştır.

Kaynak: Gürdal İNAL  Yazıyı Hazırlayan: Sefer KARABÜK