Saklı Güfteler – Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmakdasın

Bu yazımızda günümüze az sayıda şarkısı gelen -20 civarında- bir bestekârı konu ediyoruz. Ûdi Hasan Sabri Bey ( 1865-1922 ). “Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmakdasın” ilk mısralı Isfahân/Ağır Aksak şarkısını iki güftesiyle ve sayın hocamız Prof.Dr.Zeki ATKOŞAR –el yazması- notasıyla yayımlıyoruz. Makamın en güzel şarkılarından olduğu ve günümüzde de sevilerek icrâ edildiği bilinmektedir. Sayın hocamızın da pek sevdiği bu şarkıyı bilinmeyen ikinci güftesiyle sizlere sunmakla mutlu olduğumuzu ifade etmeliyim. Ayrıca şarkıyı iki güftesiyle TRT Nağme’deki “Klasik Türk Müziği Saati” programında -5 Ağustos 2019 tarihinde- icrâ eden TRT İstanbul Radyosu’nun Şef-Solist sanatçısı Sayın Mustafa Doğan DİKMEN Beyefendi’ye de teşekkürlerimizi arz ederiz.

Bestekârımız Ûdi Hasan Sabri Bey’le ilgili olarak, İbnülemin Mahmud Kemal İnal (17 Kasım 1871-24 Mayıs 1957) “Hoş Sadâ-Son Asır Türk Musikişinasları” kitabında şöyle bahsediyor:

“1282 (1865)de Üsküdar’da doğdu. Sertabip Raşit Paşanın oğludur.Ud hocası Beşiktaşlı Cemil Bey’dir. (…) 1338’de vefat eylemiştir.Tahsili hususidir.Bir çok şarkıları vardır.Bunların arasında bilhassa hiç unutulmayan İsfahan makamından (Sen de mi hala esiri zülfiyar olmakdasın) şarkısiyle Bestenigârdan (Her dem sözüm efsus ile eyvah olacaktır) şarkılarıdır. Hasan Beyin eski eserlere sıkı bir bağlılığı vardı. Herhangi bir eserin gerek söylenişinde gerek alınışında en ufak bir değişikliğe bile tahammül edemezdi (Sahibi isteseydi eseri öyle yapardı) derdi.”

Şarkının güftesi Hasan Tahsin tarafından 1906 yılında yayımlanmış “Gülzâr-ı Musiki” adlı matbu güfte mecmûasından alınmıştır.

Yine güftenin bugünki Türkçe ve uyaklı olarak şiirsel yazımını yapan Dr.Mesut ERSÖNMEZ beyefendiye de teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gelecek yazımızda buluşmak ümidiyle. Saygılarımla. Ekim-2019

Ûdi Hasan Bey’in Isfahan/Ağır Aksak şarkısı.” Sende mi hâla esîr-i zülf-i yâr olmakdasın…””Gülzâr-ı Musiki-Hasan Tahsin” (Coşkun Bağır)

Udi-Hasan-Bey-Isfahan-Sende-mi-hala-Gülzar-ı-Musiki-Hasan-Tahsin

Udi Hasan Bey                    Ağır Aksak

Sende mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmakdasın
Uslan ey dil uslan artık, ihtiyâr olmakdasın
Bilmiyorsun kendini, zâr ü nizâr olmakdasın
Nakarat
Uslan ey dil uslan artık, ihtiyâr olmakdasın

Eyle kat’iyyen ferâmûş bâde-i gül-fâmları
Hiç getirme hâtıra evvelki câm-ı Cemleri
Koy bu şeydâlıkları, geçdi o gençlik demleri

  Eyzan

Açıklaması:

ISFAHÂN Şarkı- ağır aksak- Ûdî Hasan Bey

Sen de mi yârin saçına hâlâ kapılmaktasın
Uslan şimdi uslan gönül, artık kocalmaktasın
Sen kendini bilmiyorsun bitkin sızlanmaktasın
Uslan şimdi uslan gönül, artık kocalmaktasın

Hiç düşünme unut hemen, gül renkli içkileri
Hiç aklına getirme sen, o eski şölenleri
Bırak çılgın hevesleri, geçti gençlik günleri
Uslan şimdi uslan gönül, artık kocalmaktasın

Mesut ERSÖNMEZ

Yazıyı Hazırlayan:  Coşkun BAĞIR

Not: Bu yazı “DÜŞÜNCE ve TARİH” Dergisinin Ekim 2019 sayısı yayımlanmıştır.