Radife Erten kimdir?

Doğum Tarihi: 1922
Doğum Yeri: İstanbul
Ölüm Tarihi: 09.12.1988
Defnedildiği Yer: İstanbul – Zincirlikuyu Mezarlığı

Trt Radyolarının güzide ses sanatçılarından Radife Erten musiki hayatını şu cümlelerle anlatmış:

İstanbul Beşiktaş’da dünyaya gelmişim. İlk tahsilimi gene Beşiktaş’da 19. İlkokulda yaptım. İlkokul sıralarında iken musiki hocamız Hikmet Koptagel Hanım musikiye karşı heves ve kabiliyetimi sezerek benimle meşgul almaya başladı. Öğle teneffüsünde beni alır, hususi olarak piyanosunun başında çalıştırırdı. Hatta beni Ankara Devlet Konservatuarı’na göndermek istedi, fakat ailem müsaade etmedi. Müteakiben Nişantaşı kız ortaokuluna devam ederken musiki aşkı galip geldi ve mektebi bıraktım. Beşiktaş’da oturan merhum Nuri Halil Poyraz’dan ders almaya başladım.

1936 senesinde 12 yaşımda iken ilk defa, İstanbul’da Postahane üstündeki radyo istasyonunda mikrofon
karşısına çıktım. Radyoya girişim şu şekilde oldu : Siyah mektep önlüğü giymiştim. Beni dinleyecek olan Cevdat Kozanağlu’nun karşısına önlükle çıkınca, o gayriihtiyari ‘Mektep mi açacaıjız’ dedi ve beni istemeyerek dinledi. O zamanlar çok meşhur olan merhum Selâhattin Pınar’ın her zaman sevilen şarkısı ‘Ne gelen var ne haber’ isimli Kürdîlihicazkâr şarkısını okudum. Cevdet Kozanağlu şaşırdı ve hemen ertesi gün radyoda bana neşriyat verdi. İki yıl bu radyoda çalıştım.

Bilahare 1938 yılında Ankara Radyosu’na bazı arkadaşlarla tayin edildim. 1940 senesinde verdiğim imtihanla, birinci sınıf sanatkâr kadrosuna yükseldim. Altı sene bu kadroda çalıştım. 1946 da yeni bir imtihan vererek «pekiyi» derece ile Repetitör Muavini (Hoca muavini) unvanım kazandım. 1950 yılında «Birinci Sınıf Repetitör» oldum. Ankara Radyosu’ndaki mesaim, mutat sololarım haricinde, koronun reperluvarını hazırlamak, eserleri meşk ettirmek, provaları yapmak, solist adaylarına ders vermekten ibaretti. Takdir edersiniz ki bu mesai, bir kadın için hayli yorucu ve güçtür. Buna çeşitli komisyon toplantılarına iştirak mükellefiyetini de ilâve ederseniz 1951 senesine kadar baş şehrin radyosundaki faaliyetim hakkımda size tam bir fikir vermiş olurun. Fasılasız 12 yıl, yani 1950 ye kadar Ankara Radyosu’nda vazife gördüm.

Bu arada Ankara Radyosu’nda bulunduğum müddet zarfında Nuri Halil Poyraz, Kemal Niyazi Seyhun, Refik Fersan, Fahri Kopuz, Veli Kanık, Nurullah Şevket Taşkıran, Ruşen Kam, Vecihe Daryal, Halil Bedii Yönetken, Cevat Memduh Altar hocalarımdan ettiğim istifadeyi her zaman şükranla anarım.

1938 de Celâl Erten’le evlendim ve serbest sahne konserleri vermek üzere 1951 yılında da İstanbul’a yerleştim. İstanbul Radyosu’na da girerek muhtelif topluluk ve solo yayınlarına katıldım, halen de katılmaktayım. Aynı zamanda 1953 senesinde İstanbul Belediyesi Konservatuvarı İcra Heyeti üyeliği vazifesini deruhte ettim.

Ses sanatçılığı ve hocalık vasıfları dışında derleme ve beste çalışmaları da yapan Radife Erten Türk Musikisi repertuvarına yirmiye yakın eser kazandırmıştır.

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi (Zeki Tükel)
🔸 Ses Dergisi Türk Musikisi Ansiklopedisi
🔸 İstanbul Şehir Üniversitesi Arşivi

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.