Perihan Kövenç kimdir?

PERİHAN-KÖVENÇ

Doğum Tarihi: 1926
Doğum Yeri: İstanbul
Ölüm Tarihi: 06.02.2020
Defnedildiği Yer: İstanbul – Karacaahmet Mezarlığı

Musikişinas bir ailede büyüyen Perihan Kövenç ‘in annesi udî ve bestekâr Suat Hanım, babası Hâlit Rıza Bey’dir. Musiki hayatını şu cümlelerle özetlemiş sanatçı:

Altı yaşlarımda iken söylediğim şarkılarla birçok kimselerin nazarı dikkatini çekmiş ve etrafımdaki musikişinasların yakın alâkalarını görmüştüm. Darüttâlim mezunu olan annemden ilk musiki feyzini aldım ve onunla birlikte, arada bir yapılan musiki toplantılarına muntazam olarak devama başladım. Bu meyanda Leon Hancıyan, Fahri Kopuz, Ali Rıza Şengel ve Mustafa Sunar gibi üstadlardan fasıllar ve birçok seçme eserler meşk ettim. Bu sayede oldukça dolgun bir repertuvara sahip bulunmaktayım.

Sâdeddin Kaynak Bey’in birçok eserlerini bizzat üstâdın hazırladığı filmlere okudum. 04 Kasım 1950’de İstanbul Radyosu’nda imtihanı kazanarak solo neşriyatlarda yer almaya başladım. Ayrıca “Kadınlar Faslı”nda Nuri Halil Poyraz’ın idaresinde okumaktayım

1950 yılından emekli olduğu 1996 yılına dek TRT Radyoları mikrofonlarından dinleyicisiyle buluşan Perihan Kövenç ‘i saygı ve rahmetle anıyoruz…

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi (Zeki Tükel)

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.