Orijinal Nota: Aşkınla Dolan Sîneme El Sürme Yanarsın

1944 yılında “Günah Peşinde” adıyla Türkiye’de gösterime giren orijinal adı “Ala Masra El Hayat” olan Mısır filmi için bestelenmiştir. Güftesi Halil İbrahim Akçam’a âit olan eser Uşşak makāmında, curcuna usûlünde ve Şarkı formundadır. Bu eserin bazı kaynaklarda ve TRT Repertuvarında Rakım Elkutlu’ya âit olduğu belirtilmesine rağmen yapılan inceleme ve araştırma sonrasında Sâdeddin Kaynak’a âit olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili TRT Müzik Dairesi Araştırma Kurulu da bu tespitin doğruluğu neticesinde eserin bestekârını Sâdeddin Kaynak olarak düzeltmiştir. Düzeltme tarihi 25.05.2018’dir.

Hasan Oral Şen, “eseri plağa ilk okuyan Münir Nûrettin Selçuk’un eserin icrâsında gerçekleştirdiği söz değişimi sebebiyle güfte şâirinin Sâdeddin Kaynak’a mektup ile serzenişte bulunduğunu, eseri birkaç kez dinledikten sonra da icrâ edildiği şekliyle de kalabileceğini vurguladığını” söylemiştir.

Sâdeddin Kaynak’ın film dosyalarında yer alan “Aşkınla Dolan Sîneme El Sürme Yanarsın”
mısrâı ile başlayan esere ait el yazma nüsha notanın bir bölümü

Münir Nûrettin Selçuk’un plak kaydında eserin ilk mısrâını “Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın” olarak icrâ ettiği tespit edilmiştir. Sâdeddin Kaynak imzalı notada yer alan, “mef’ûlü / mefâ’îlü / mefâ’îlü / fe’ûlün” aruz vezniyle yazılmış olan güfte ise şu şekildedir:

Aşkınla dolan sîneme el sürme yanarsın
Varsın bu alevler kanayan rûhumu sarsın
Yıllar geçiyor anlamadın aşkımı hâlâ
Ömrüm sona ersin beni sen öyle ararsın

Eserin orijinal nüshasına göre yeniden yazılmış hâline aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

Yazıyı Hazırlayan : Sefer KARABÜK

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Sâdeddin Kaynak (Kitap) – Yazar: Hasan Oral Şen
🔸  Hasan Oral Şen’in “Sâdeddin Kaynak” arşivi