Necdet Yazar kimdir?

  • Doğum Tarihi: 1922
  • Doğum Yeri: İzmir
  • Ölüm Tarihi: 19.10.2008

Annesi İkbal hanım, babası Bekir Bey’dir. Necdet Yazar sanat hayatını şu sözlerle özetlemiş;

Evde ailemin ötedenberi musikiye intisabı, bizde bu havayı kendiliğinden yaratmış bulunuyordu. Henüz küçük yaşta iken, sevgili babamızın ve amcamızın dini musikiye olan bağlılıkları, ben ve kardeşim İsmet Yazar’ın üzerinde yavaş yavaş tesirini göstermeye başlamıştı. Günler ilerledikçe, kardeşimle beraber babamızın önüne oturup, musikimizin temeli olan ilâhileri ve âyinleri meşk etmeye başladık. Bu arada babamın samimi arkadaşlarından Selânikli Ahmet Bey, Tanbûri Ali Efendi, Şeyh Cemâl Efendi, Rakım (Elkutlu) hoca gibi zamanın musiki üstadları babama Türk Musikisini meşk ederlerken, bizim de iki kardeş kulaklarımız bu musiki nağmeleriyle bir hayli besleniyordu.

Sonraları, bizler babamızdan muttasıl [aralıksız] faydalandık. Bu arada okuduğumuz şarkıları başta Rakım hoca olmak üzere bütün yakınlarımız takdir ederek babamızı tebrik ediyorlardı.

İlkokuldan sonra tahsilime devam etmek üzere İstanbul’a gittim. Bir hayli bu şehrin bilgi ve nimetlerinden faydalandım. Fakat küçükten beri musiki beni kendine çekiyor ve zorluyordu. Nitekim bir ara kendimi, nasıl oldu bilmiyorum İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda görüyorum. Burada kıymetli hocalarımdan Lâika Karabey ve Eyyûbî Ali Rıza Şengel beni bir hayli çalıştırdılar.

İlerleyen zamanlarda; başta Türk Musikisi’nin büyük bir kıymeti olan Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Akile Artun olduğu halde, Muallâ Yakar, Şükriye Gökçer, Seyyide Poroy, Kemâl Gürses, Ârif Sâmi Toker ve Ekrem Kongar gibi her biri başlı başına bir kıymet olan isimlerle yan yana ve diz dize iki sene gerek icrâ heyetinin programlarına ve gerek komedi kısmındaki mutad konserlerine katıldım.

İstanbul Radyosu’nun açmış olduğu imtihanı kazandım (1946 yılı). Bundan sonra, radyonun gerek korolarına ve gerekse sololarına devam ettim. Bir aralık sanatkâr Hamiyet Yüceses’le birlikte ege turnesine çıkmıştık. O vesile ile İzmir’e de uğramıştım. O zamanlar henüz faaliyete geçmiş olan (1950 yılı) İzmir Radyosu’nda okumam için bir tekflif almıştım. İzmir’e geldikten sonra bir daha ayrılmak mümkün olmadı.

İstanbul ve İzmir Radyolarının yanı sıra Ankara Radyosu’nda da hizmet veren sanatçı, dönemin en ünlü gazinoları olan Ankara Şato Yazar ve İzmir Fuar Göl gazinosunun işletmeciliğini de yapmıştır. İzmir Radyosu ses sanatçısı İsmet Yazar’ın da ağabeyidir.

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.

Yazıyı Hazırlayan: Sefer KARABÜK

Yararlandığım Kaynaklar:
-Radyo Haftası Dergisi
-“Ses” Sanatçılar Ansiklopedisi