Mualla Mukadder Atakan kimdir?

MUALLA-MUKADDER

Doğum Tarihi: 22.02.1928*
Doğum Yeri: Çanakkale
Ölüm Tarihi: 15.09.1997
Defnedildiği Yer: Belirlenemedi.

Musikişinas bir ailede dünyaya gelen Mualla Mukadder Atakan’ın annesi musiki öğretmeni, babası ise gümrük müfettişi olan babası Abdülgani Bey’dir. Sanatçı musiki hayatını şu şekilde anlatıyor:

1928 senesinde Çanakkale’de doğmuşum. Babam gümrük müfettişi Abdülgani Bey’dir. ,Kendisinin sesi çok güzeldi. Aynı zamanda udi Mısırlı İbrahim Efendi ve hanende Karakaş Efendi ile uzun zaman arkadaşlık etmiş. Annem de sesi güzel bir musiki öğretmeni idi. Bilahare mevlithan oldu. Her halde ben de, onlardan bir şeyler tevarüs etmiş olmalıyım. Küçük yaşta musikiye karşı hevesimi ve sesimin güzel olduğunu anlayan annem, beni daima inkişaf ettirmek imkanlarını arardı. Musikiye karşı içimde büyük bir sevgi ve arzu vardı.
İlk İstanbul’a gelişimde, bir aile toplantısında tanıdığım merhum Muhlis Sabahattin Bey’in sesimi beğenip operetine daveti üzerine, bu isteğim tahakkuk etmişti. Hâlâ, kendisinin değişik tavrının tesiri altındayım. Zaman zaman eserlerini repertuvarıma almayı ihmal etmem. Bilahare udi Nasibin Mehmet Bey’den muntazaman dersler aldım. Sonradan gene bir aile toplantısında, merhum bestekâr Sadeddin Kaynak’ın yeğeni ile tanıştım. Onun delaleti ile kıymetli bestekârdan çok istifade ettim. Üstadın, 1945 senesinde İstanbul Belediyesi Konservatuvarı İcra Heyeti’ne intisabımdaki yardımlarını burada zikretmeliyim. Ayrıca,
bu konuda Safiye Ayla’nın yakın alakasını da belirtmek isterim. Bugünkü durumumu ise hocam, kıymetli bestekâr merhum Şerif İçliye borçluyum.

İlk defa mikrofonun karşısına 1949 yılında İstanbul Radyosu’nda çıktım. Müteakiben 1950 senesinde Ankara Radyosu’na intisabettim ve 1957’ye kadar bu radyoda bulundum. 1957 yılında serbest sahne konserleri vermek üzere İstanbul’a geldim. Halen de aynı konserlere devam etmekte ve İstanbul Radyosu’nda yayınlara girmekteyim.

Ses Dergisi Türk Musikisi Ansiklopedisi “Mualla Mukadder Röportajı” – Hilmi Rit

İlk konserini Tokatlıyan Oteli’nde gerçekleşen bir baloda 1940’lı yıllarda veren Mualla Mukadder Atakan, radyo çalışmalarının yanı sıra plak ve gazino çalışmaları da gerçekleştirmiştir.

Özel Not: Sanatçının doğum yılı çeşitli kaynaklarda 1924, 1926 ve 1928 yılları olrak yer almaktadır.

Yazıyı Hazırlayan : Sefer KARABÜK

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi – Zeki Tükel
🔸 Taha Toros Arşivi
🔸 Ses Dergisi Türk Musikisi Ansiklopedisi “Mualla Mukadder Röportajı” – Hilmi Rit

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.