Mualla Gökçay kimdir?

MUALLA-GOKCAY

Doğum Tarihi: 20.05.1913
Doğum Yeri: İstanbul – Bostancı
Ölüm Tarihi: 13.07.1991
Defnedildiği Yer: İstanbul – Maltepe Mezarlığı

1913 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mualla Gökçay’ın sanata ilk yakınlığı büyük bir musikişinas olan halası İhsan Hanım’ın delaletiyle oldu. İlk gençlik yıllarında halası İhsan Hanım, güzel Mualla ile sandal sefasına çıkar; hala-yeğenin güçlü seslerinden yükselen nağmeler boğazın dört bir yanını çepeçevre kuşatırdı… Mualla, çok küçük bir yaşta kaybettiği annesinin özlemini halasıyla dindirirdi. Babası Hasan Bey ve halası İhsan Hanım’ın üzerine titredikleri Mualla, 1928 yılında, henüz çocuk sayılacağı bir yaşta Dr. Bülent Gökçay ile ilk evliliğini yaptı. İçinde gittikçe bir aleve dönüşen musiki tutkusu, bir yuvanın sıcaklığından daha da ağır basmaya başladığı zaman eşinden ayrılarak İzmir’e geldi. 1932’de İzmir’de Bahri Baba’da bulunan Türk Ocağı’nda; sonradan çok istifade edeceği Hafız Burhan ve Kemanî Haydar Tatlıyay’ın da yer aldıkları bir programda sanat hayatına adım atan Mualla Gökçay ilk sahne çalışmasından itibaren seyirci tarafından çok tutuldu, çok sevildi…

İlk musiki derslerini Nasibin Mehmet ve Udi Sâmi Beylerden alan; Bedriye Hoşgör ile meşk eden ve Kanunî Âma Ali’den fasıl üslûbunu öğrenen Mualla Gökçay, sanat hayatının ilk devrelerini Adana, Mersin ve Gaziantep’te geçirdi. Sahnedeki acemilik devrelerini halkın ısrarlı ilgisi ve yoğun sahne çalışmalarının neticesinde yitirerek İstanbul’a profesyonel bir sahne yıldızı olarak dönüş yaptı. Bu dönemde Artaki Candan ve Sadettin Kaynak’tan dersler alan Mualla Gökçay, İstanbul’un en büyük ve en ünlü gazinolarında sahne çalışmalarına başladı ve Cumhuriyet Devrinin ilk kadın musiki yıldızlarından biri olarak tarihteki yerini aldı…

Güzel sesi ve şöhreti Atatürk’e ulaşan Mualla Gökçay, Ulu önderimizin huzurunda hem Ankara’da, hem de İstanbul’da bir çok kez şarkı söyledi ve ömrünün sonuna kadar gururla anlattığı unutulmaz hatıralar yaşadı… Beyoğlu’nda Beler Oteli’nin karşısında, o zaman sahibi bulunan Muhittin Bey’in borçları nedeniyle haczedilen Ambasador Gazinosu’nu hacizden kurtaran Mualla Gökçay orada Sadi Işılay ve Selahattin Pınar ile Muhlis Sabahattin’in operetlerini sahnelemeye başladı. Çok seçkin bir zümrenin huzurunda sahnelenen “Kerem ile Aslı” ve “Bahar Revüsü” çok beğenildi. Eski İstanbul Radyosu’nda da görev alan sanatçı 1934 yılında Ankara Radyosu’nda da görev almıştır. 19 Kasım 1949’da yeniden açılan İstanbul Radyosu’nda 1968 yılına kadar sürecek olan programlar yaptı.

Plak çalışmaları dışında Çiftlik, Mulen Ruj, Maksim, Kristal gibi döneminin en ünlü gazinolarında sahne çalışmaları da gerçekleştirmiştir.

MUALLA-GOKCAY-2

Mualla Gökçay’ın hayatında önemli yeri olan insanlardan biri de hiç şüphesiz üstad Lem’i Atlı idi. Eserlerini meşkettiği Mualla Gökçay’a platonik bir aşk duyan Lem’i Bey, Mualla Hanım için bugün hâlâ çok sevilen besteler yaptı… Vefatından önce Mualla Hanım’a imzaladığı resmin arkasına yazdığı hazin satırlar, üstadın kıymetli sanatkâra duyduğu aşkın büyüklüğünü anlamamız için en büyük delildi;

“Baktıkça gölgeme yadigâr diye,
Yâd eyle hazanımı bahar diye,
Ağırmış saçlarımı tarûmar diye,
Atma bir kenara ihtiyar diye…

Sesini dinlesin hayâle dalsın,
Güzel gözlerinden güneşler alsın,
Ben talihsizim, o bahtiyar kalsın,
Atma bir kenara ihtiyar diye…”

Lem’i Atlı’nın vefatından yıllar sonra Mualla Gökçay, kıymetli bestekâr Alaeddin Yavaşça ile bu satırları paylaştı ve yıllardır bir fotoğrafın arkasında gizlenen güfte; Kürdili Hicazkâr bir eserde ölümsüzleşti…

Sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de bir dönemin simge isimlerinden olan; uğruna “Mânâda Güzel, Ruhta Güzel, Tende Güzelsin” gibi ölümsüz besteler yapılan, şiirler yazılan Mualla Gökçay; 13 Temmuz 1991 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bülent, Haldun ve Haluk isimlerinde üç erkek evlâdı vardır.

Yazıyı Hazırlayan : Arda Doruk | Katkı Sağlayan: Sefer Karabük, Yasin Vefalı

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi – Zeki Tükel
🔸  Baki Kalan Bu Kubbede – Sermet Sâmi Uysal
🔸  Taş Plaktan Bugüne – Mualla Gökçay ve Sadun Aksüt
🔸 Taha Toros Arşivi

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.