Hamit Hüsnü Kayacan kimdir?

Hamit-Hüsnü-Kayacan
  • Doğum Tarihi: 1868
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Ölüm Tarihi: 26.02.1952

Dr. Hamit Hüsnü Kayacan, Osmanlı döneminin en tanınmış asker, devlet adamı ve döneminin Harbiye Nazırı olan Hüseyin Hüsnü Paşa ve eşi Zehra Hanım’ın erkek evlatlarından biridir. Babasının dayısı da Türk Musikisi’nin usta bestekârlarından Enderûni Ali Bey’dir. Henüz küçük yaşlarında iken musikiye olan tutkusunu gösteren Kayacan, İstanbul Tıp Fakültesi’nde dahiliye okurken bir yandan Enderûni Ali Bey’in vesilesiyle musiki bilgisini arttırmak için usta musikişinaslarla çalışma imkanı bulur. Ülkemizin ilk doktorlarından olan sanatçının, musiki meşk ettiği bilinen ilk hocaları Nûri Şeyda Bey ve Medeni Aziz Efendi olup musikiyi ilerlettiği yıllarda Tanbûrî Cemil Bey ile dostluk kurduğu biliniyor. Dostluk bir yan birlikte meşk etmiş, döneminin en usta musikişinaslarınında yer aldığı konak ve saraylarda yapılan fasıllara o’nun tanburu eşliğinde -tiz sesiyle- katılmış ve usta sanatçının doktorluğunu da yapmıştır.

Hamit-Hüsnü-Kayacan-2

Hüsnü Bey’in musiki alanında yetişmesinde en önemli etken ise katıldığı musiki toplantıları olmuştur. Tanbûri Cemil Bey dışında; Rahmi Bey, Kanûni Hacı Ârif Bey, Şekerci Cemil Bey gibi usta isimlerle meşk etme şansına erişen sanatçı hanendeliğin yanı sıra besteler de yapmıştır.

Hamit Hüsnü Kayacan; Şark Musiki Cemiyeti ve Musiki-i Osmanî gibi özel derneklerde yöneticilik ve hocalık da yapmıştır. Ayrıca Kadıköy Musiki Cemiyeti’nde yaptığı hocalık görevini bu cemiyet dağıldıktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde devam ettirir.

Hamit Hüsnü Bey, musiki ile yakından ilgilenmesi ve doktor olması dışında spor ile de yakından ilgilidir. Hatta ilk Türk futbolcumuz olarak bilinen Fuat Hüsnü Kayacan’ın ağabeyidir kendisi. Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucularından ve ilk yöneticilerinden olan Dr. Hamit Hüsnü Kayacan, daha sonra 1912 yılında Fenerbahçe’ye geçerek orada yöneticilik yapar ve 1914 yılına kadar bu görevi sürdürür.

Hamit Hüsnü Kayacan; yönetici ve sporcu olarak Türk futboluna hanende ve bestekâr vasfıyla da Türk Musikisine bir çok katkı sağlamış, iki alanda da öğrenciler yetiştirmiştir. Günümüze ulaşan yedi, notasına ulaşılamayan üç eserle birlikte on sözlü eser kazandırdığı bilinmekte.

Yazıyı Hazırlayan:  Sefer KARABÜK  

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Nazmi Özalp – Türk Musikisi Tarihi (Kitap)
🔸  Mes’ud Cemil – Tanbûri Cemil Bey (Kitap)
🔸 Rüştü Dağlaroğlu – Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi
🔸  İdman Dergisi – 1912 – Hamit Hüsnü Bey ile röportaj
🔸  Mustafa Rona – 50 Yıllık Türk Musikisi (Kitap)
🔸  İnternet Spor – Geçmişten Bugüne Tüm Fenerbahçe Başkanları (Makale)
🔸  Sabah Gazetesi – Tüm Fenerbahçe Başkanları (Makale)
🔸  Mustafa Rona – 50 Yıllık Türk Musikisi (Kitap)
🔸  Fenerbahçe Spor Kulübü Resmi İnternet Sitesi
🔸  Galatasaray Spor Kulübü Resmi İnternet Sitesi
🔸  Aytaç Ergen Nota Arşivi

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.