Fatma Nigâr Ulusoy kimdir?

Fatma-Nigar-Ulusoy
  • Doğum Tarihi: 1890
  • Doğum Yeri: İstanbul – Cibali
  • Ölüm Tarihi: 26.12.1966
  • Defnedildiği Yer: İstanbul – Beykoz

Babası şâir Muallim Naci Bey, annesi Mediha hanımdır. Üç yaşında iken babasını kaybeden Fatma Nigâr hanım, Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından olan dedesi Ahmet Miktat Efendi’nin himayesinde büyür. Henüz küçük yaşlarında musiki ile tanışan sanatçı, dedesinin hediye ettiği keman ile musikiye başlar.

Eğitimini devam ettirirken bir yandan da musiki eğitimi almaya başlar. Behlûl Efendi, Rauf Yekta Bey ve Leon Hancıyan gibi usta isimlerle ilk meşklerini gerçekleştirir ve ilerleyen yıllarda Darülelhan’a devam eder. Zekâizâde Ahmet Irsoy, İsmail Hakkı Bey, Sedat Bey gibi usta isimlerden ders alarak musiki eğitimini devam ettirirken Türk Edebiyatı’na yazdığı şiirler le de katkı sağlar. Eşi Dr. Ali Galip Ulusoy’un desteğiyle musikiyi son nefesine kadar Yazdığı şiirlerin bir kısmı Lem’i Atlı tarafından bestelenmiştir.

Günümüze ulaşan üç sözlü eseri olmasına rağmen toplam otuza yakın sözlü eser ile dört saz eseri bestelediği bilinmektedir.

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.

Yazıyı Hazırlayan:  Sefer KARABÜK 

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Nazmi Özalp – Türk Musikisi Tarihi (Kitap)
🔸  Mustafa Rona – 50 Yıllık Türk Musikisi (Kitap)