Eyyubî Mustafa Sunar kimdir?

Doğum Tarihi: 1881
Doğum Yeri: İstanbul
Ölüm Tarihi: 18.08.1959
Defnedildiği Yer: Ankara – Cebeci Asri Mezarlığı

Kemânî ve rebabî Mustafa Sunar, İstanbul Tercüman Yunus mahallesinde 72 numaralı evde dünyaya gelmiştir. Ancak Eyüp Sultan’da oturduğu için Eyyubî lakabıyla tanınmıştır. Babası Maliye Nezareti A’şar Müdürü olan Bozcaadalı Ketânî zâde Hacı Hüseyin Hüsnü Bey’dir.

Küçük yaşlarında, eniştesi Üsküdar’lı Bestenigâr Ziya Bey’den meşk eden sanatçı biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı kemanı kendi kendine çalmayı öğrenmiştir. Mustafa Sunar’ın mûsıkî ile uğraşmasını istemeyen babası bu durumu fark eder ve kemanını kırar. Uzun süre kemanından ayrı kalan sanatçı, biriktirdiği harçlıklarla bir başka keman satın alır ve kendisini çok seven mahalle bakkalının evinde gizli gizli çalışmalarına devam eder. Bu durumu fark eden annesi, babasını iknâ eder ve keman sesini kendisinin duymaması şartıyla Mustafa Sunar’ın mûsıkî çalışmalarına izin verilir.

İlk keman derslerini Santûri İsak alan Mustafa Sunar, Kemanî Tatyos Efendi, Kemanî Ağa (Aleksan), Kemanî Memduh ve Kemanî Bülbül Salih gibi devrinin usta kemanîleri ile çalışma fırsatı yakalamıştır. Bestenigâr Ziya Bey dışında ise Hoca Ziyâ Bey, Bolahenk Nuri Bey, Hâfız Ahmet Irsoy ve İsmail Hakkı Bey ile meşk ederek usul ve nazarî bilgilerini ilertletmiştir.

Memuriyet hayatına Bahriye Nazırı olarak başladı. 1908’de Meşrutiyet ilan edildiğinde 27 yaşında olmasına rağmen, muhasebe kalemi havalat ve varidat mümeyyizi idi. Temmuz 1904’te III. Rütbe Osmani, 9 Ekim 1905’te ûlâ sânîsi rütbesi verildi. 17 Kasım 1907’de de II. Rütbe Mecidi nişanlarını aldı. 1923’te emekliye ayrılıp Eyüp’e yerleşti. Bu tarihten sonra ilk ve ortaokullarda musiki dersleri verdi. 1924 yılında Eyüp musiki cemiyetinde görev yaptı ve birçok öğrencinin yetişmesini sağladı. Öğrencileri arasında Safiye Ayla, Sabahattin Volkan, Edip Seviş, Haydar Sanal gibi sanatçılar bulunmaktadır. 1925 yılında Atatürk ve devlet ricalinin huzurunda konserler yönetti. 1926 yılında İstanbul’da Eyüp ilçesinin bir semti olan Osmaniye’de kurulan İstanbul Radyosu’nda hizmet veren sanatçılar arasında yer aldı. Dârülelhan’da keman muallimliği, Hüseyin Sadettin Arel’in davetiyle İstanbul konservatuvarında İcra Heyeti üyeliği ve şefliği yaptı. 1899 yılında Sûznâk makamında bestelediği “Lûtfunla ikram eder gönlüm, sana zalim gönül” şarkısı ile bestekârlığa başladı. Rebabın son ustalarındadır. Bu saz üzerinde esasına dokunmadan yaptığı bir dizi düzenlemeyle hem akord tutmasını hem de kolay çalınmasını sağlamıştır.

Eyüp “Bir Semte Gönül Vermek” – Şener Türkmenoğlu (2005) [Kitap]

Kemanî ve Rebabî Mustafa Sunar 1921 yılında “Alaturka Keman Muallimi” isimli keman öğretim kitabı da yayımlamıştır. Ayrıca sanatçı güftelerinin çoğu kendine ait olan yüzden fazla eseri Türk Musikisi repertuvarına kazandırmıştır.

Yazıyı Hazırlayan : Sefer KARABÜK

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Yirminci Yüzyıl Türk Musikisi – Mustafa Rona
🔸 Türk Musikisi Tarihi (2. Cilt) – Nazmi Özalp

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.