Cevdet Kozanoğlu kimdir?

Doğum Tarihi: 31.12.1896
Doğum Yeri: İstanbul – Kasımpaşa
Ölüm Tarihi: 26.06.1986
Defnedildiği Yer: Ankara – Cebeci Asrî Mezarlığı

Babası Ali Fehmi Bey, annesi Emine Hanım’dır. Hadika-i Marifet ilkokulunu bitirdikten sonra Kasımpaşa Numune ortaokulu ve Kabataş lisesine devam eden Cevdet Kozanoğlu ilk musiki eğitimini komşuları olan Hıfziye Hanım’dan almıştır. Daha sonra Santurî Ziyâ Bey’in idaresinde çalışmalarını sürdüren Kulaksız Musıki Mektebi’nde meşklere katıldı. İki yıl burada meşklere katıldıktan sonra Eyüp’lü udî Ali Salâhi Bey ile çalışmalarına devam ederek ud ile ilgili teknik bilgiler elde etti. Küçük Piyâle Câmii imamı Cemal Efendi’den de nazariyat ve usûl dersleri almıştır.

Askerlik hizmetini Sahra Topçu Okulu’nda marangız atölyesinde yaptı ve bu vesileyle lutiye Arşak Köseyan gibi ustalarla çalışarak çalgı yapımı ve onarımı konusunda kendini geliştirdi. Sirkeci Hilâl lokantası gibi dönemin önemli lokallerinde sahne programlarında yer aldığı gibi İttihat-ı Musiki, Mahfil-i Musiki, Kasımpaşa Nahiye Müzik Kolu, Kasımpaşa Halkevi gibi önemli yerlerde yöneticilik ve hocalık yaptı.

1926 yılında hizmete açılan eski İstanbul Radyosu’nun Mesud Cemil, Ruşen Kam, Vecihe Daryal’dan ibaret daimi bir kadrosu vardı. Vecihe Daryal evlenip radyodan ayrıldıktan sonra yerine Ahmet Yatman getirilmişti. Ahmet Yatman, Hâfız Burhan’ın Atina konserine gitmek istemiş, o zamanın radyo müdürü Hayreddin Bey izin vermeyince ilişkisini kesmişti. İşte bu sıralarda Ahmet Yatman’ın aracılığı ile kadrolu sanatkâr olarak görevlendirildi ve İstanbul Radyosu’na girmiş oldu. 1938 yılında İstanbul’dan Ankara’ya nakleden eski sanatkârlarla o da Ankara’ya geldi. Burada uzun yıllar hem udî hem de müzik yayınları şef muavini olarak görev yaptı. Mesut Cemil, 1951 yılında yeni İstanbul Radyosu’na tayin olunca müzik yayınları şefi oldu. 1954 yılında istifa ederek sanat hayatından tamamen çekildi.

Yazıyı Hazırlayan: Sefer KARABÜK

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Türk Musikisi Tarihi 2. Cilt – Nazmi Özalp
🔸  Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.