Bedriye Hoşgör kimdir?

Bedriye-Hoşgör
  • Doğum Tarihi: 1889
  • Doğum Yeri: Konya
  • Ölüm Tarihi: 01.10.1968
  • Defnedildiği Yer: İstanbul – Zincirlikuyu Mezarlığı

Bedriye Hoşgör’ün babası Tahsin Bey, annesi Ayşe Hanım’dır. Çocukluk yıllarında Konya Mevlevihanesi’nde dinlediği eserlerin etkisinde kalan sanatçı, İstanbul’a taşındıktan sonra Enderunlu İsmet Efendi’den ud ve saray müezzindlerinden Hâlit Bey’den de usûl dersleri alarak musiki bilgisini ilerletir. Udî Âfet’den de ud dersleri aldığı bilinmekte.

Kadıköy Cevizlik’de Adliye mektupçusu Şevket Bey’in evinde yapılan meşklerde Tanbûrî Cemil Bey ile tanışarak birlikte meşk etme şansına erişmiştir. Sanatçının musiki kabiliyetini fark eden Cemil Bey, Darülbedayi-i Musiki-i Osmanî okuluna kayıt olmasını sağlar. Udî Nevres Bey’le de çalışma şansına erişen Bedriye Hoşgör, ud üzerindeki hakimiyetinin yanı sıra bestelediği eserlerle de adından söz ettirmiştir. Günümüze ulaşan on iki sözlü eseri bilinmekte.

Anı: Udi Nevres Bey, bir gün taksim yaparken vecde gelen Bedriye Şerbetçigil Hoşgör; feyiz aldığı hocası hakkındaki ihtisaslarını aşağıdaki satırlarla meydana çıkarmış, fakat aradan geçen uzun yıllara rağmen hocasının kudretine lâyık bir şekilde bestelemeye cesaret edemeyerek bir kıt’a halinde kalmıştır.

Nağme perdâz olsa ger zâhirde ud’un telleri
O hüner mıtrıbdadır derd görmesin elleri
Can evinden dinle ud’u, sen eğer âşık isen
Nevres’in taksimidir bu, lâl eder bülbülleri

Not*: Bedriye Hoşgör’ün kızı Ankara Radyosu sanatçılarından Melek Tokgöz’dür.

*Ek Bilgi : Yasin Vefalı | Yazıyı Hazırlayan:  Sefer KARABÜK 

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Mustafa Rona – Yirminci Yüzyıl Türk Musikisi (Kitap)
🔸  Fikriyat Gazetesi – Osmanlı’nın Bestekâr Kadınları (Makale)