Yazar: Musiki Lugatı

Rauf Yekta Bey’in Yeni Mecmua’da yayımlanmış 25 Teşrinievvel [Ekim] 1917 tarihli “Selim-i Salis Musiki Şinas” başlıklı yazısı

Selim-i Salis [III. Selim] Musikişinas Cennetmekan Sultan Selim Han-ı Salis hazretlerinin asrına aid vekayi-imusikiye [musiki hadiseleri] bir müverrih-i musiki [musiki

Okumaya devam et
YouTube kanalımızı ziyaret ettiniz mi?http://www.youtube.com/c/MusikiLugatıarsiv
+