Akile Artun kimdir?

Akile-Artun
  • Doğum Tarihi: 1905
  • Doğum Yeri: İstanbul – Heybeliada
  • Ölüm Tarihi: 20.06.1995
  • Defnedildiği Yer: İstanbul – Zincirlikuyu Mezarlığı

Musikiye küçük yaşlarında gönül veren Akile Artun beş yaşında piyano çalmaya başladı. Dokuz yaşında okul müsamerelerine sesiyle katılırdı. İlkokulu bitirince Işık Lisesi’ne başladı ve liseden mezun olduktan sonra konservatuvara başlayarak bir buçuk yıl şan dersi alır. Bu yıllarda evlenen sanatçı Hakkı Derman’ın teşvikiyle Türk Musikisi dersler almaya başlar. Kadıköy’deki Şark Musiki Cemiyeti’ne de devam eden Artun eşinin görevi gereği dört yıl musikiden ve İstanbul’dan ayrı kalarak Siirt’de kalır. Musiki hasretini ortaokulda müzik dersleri vererek giderir.

İstanbul’a geri geldiklerinde; 1932 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nın Batı Müziği bölümüne girip Matmazel Rosenthal’ın öğrencisi oldu. 1935 yılından itibaren İstanbul Radyosu’nda 1943 yılından sonra da İstanbul Belediye Konservatuvarı İcrâ Heyeti’nde ses sanatçısı olarak görev almıştır. Sanatçının yetişmesinde Kemal Niyazi Seyhun, Muhittin Sadak, Refik Fersan, Selâhattin Pınar, Artaki Candan, Yesârî Âsım Arsoy ve Hakkı Derman gibi ders aldığı usta isimler önemli rol oynamıştır.

Bir röportajında ailesinin musiki ile ilgisini şöyle anlatıyor Akile Artun:

Türk Müziği’ne evlendikten sonra başladım. Bu da Hakkı Derman hocanın teşvikiyle oldu. Hâlen İstanbul Belediye Konservatuvarı’nın Türk Musikisi İcrâ heyetinde ve İstanbul Radyosu’nda çalışmaya devam ediyorum. Konservatuvara ilk tâyin edilen kadın benim. Annem ve babam muhtelif sazlar çalarlardı. Annemin sesi de güzeldi. Babam Hacı Arif beyin talebesidir. Yemen valisi ve kumandanı o lan dedem müşir Ahmet Feyzi paşa, orada oğluna Hacı Arif Bey’den kanun ve keman dersi aldırmış. Bu sebeple ailemizde Türk Musikisi hakimdi. Ben de sonradan Türk Musikisi ile ilgilenmeye başladım ve ilk konserimi Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde verdim. Evliyim. Eşim Şâdi Artun albaydır . 15 yaşında Suna ve 19 yaşında Ayten adlarında iki kızım var. Eskiden bir çok plâk doldurmuştum.

Yazıyı Hazırlayan:  Sefer KARABÜK  

Yararlandığım kaynaklar:
🔸  Baki Kalan Bu Kubbede – Sermet Sami Uysal (Kitap)
🔸  Akşam Gazetesi – Âkile Artun Röportajı (1950)
🔸 “Ses” Sanatçılar Ansiklopedisi

Sanatçımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi iseniz “Kaynak Kişi” olarak katkılarınızı bekliyoruz. Bilgilerinizi E-posta aracılığıyla veya İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.